Đăng Ký Lưu Hành Thực Phẩm

Để có thể phần nào tháo gỡ những khó khăn mà các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu hàng hóa là thực phẩm , mỹ phẩm từ nước ngoài về Việt Nam Topiclaw xin đưa ra dich vụ công bố thực phẩm , công bố mỹ phẩm với giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay, và chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ công bố nhanh nhất, soạn hồ sơ công bố thực phẩm, mỹ phẩm nhanh nhất. Liên hệ ngay tới Topiclaw để được tư vấn hoàn toàn miễn phí !|

THỰC PHẨM NHẬP KHẨU
I. Thực phẩm thường nhập khẩu:

1. Tài liệu khách hàng cần cung cấp
• Bản scan Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài;
• Kiểm nghiệm sản phẩm tại nước sản xuất của đơn vị kiểm nghiệm độc lập do nhà sản xuất cung cấp (Có ISO 17025), Kèm theo bản scan Giấy chứng nhận ISO 17025 của đơn vị kiểm nghiệm (I)
• Nếu không có kiểm nghiệm như Mục (I) Quý khách hàng cung cấp 3 mẫu sản phẩm/01 mẫu sản phẩm để Topiclaw thực hiện việc kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm tại Việt Nam.
• Bản chụp rõ nét sản phẩm hoặc bản thiết kế nhãn chính sản phẩm.
II. Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung hoặc thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu:
1.Tài liệu khách hàng cần cung cấp
• Bản scan Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài;
• Giấy chứng nhận lưu hành tự do của sản phẩm (Certificate of free sale) hoặc Giấy chứng nhận sức khỏe (health Certificate)
• Kiểm nghiệm sản phẩm tại nước sản xuất của đơn vị kiểm nghiệm độc lập do nhà sản xuất cung cấp (Có ISO 17025), Kèm theo bản scan Giấy chứng nhận ISO 17025 của đơn vị kiểm nghiệm (I)
• Nếu không có kiểm nghiệm như Mục (I) Quý khách hàng cung cấp 3 mẫu sản phẩm/01 mẫu để Topiclaw thực hiện việc kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm tại Việt Nam.
• Bản chụp rõ nét sản phẩm hoặc bản thiết kế nhãn chính sản phẩm.
• Tài liệu chứng minh công dụng( nếu có)
Hồ sơ công bố thực phẩm nhập khẩu gồm có:
• Bản công bố phù hợp an toàn thực phẩm hoặc bản công bố hợp quy(đối với sản phẩm hợp quy).
• Bản thông tin chi tiết về sản phẩm/Báo cáo hợp quy(đối với sản phẩm hợp quy).
• Nhãn phụ sản phẩm.
• Kế hoạch giám sát định kỳ.
• Báo cáo hợp quy (Đối với sản phẩm hợp quy)
• Nhãn chính sản phẩm.
• Phụ lục cơ chế tác dụng của sản phẩm để tạo nên công dụng.
• Dịch nhãn sản phẩm (Các sản phẩm không phải là tiếng Việt, Tiếng Anh)
• Phiếu kết quả kiểm nghiệm (gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng, chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố) do Phòng kiểm nghiệm được công nhận cấp (hoặc Phòng kiểm nghiệm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định). Chú ý: Riêng nước khoáng thiên nhiên phải có thêm phiếu kết quả xét nghiệm đối với nguồn nước.
• Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài ( Bản scan hoặc bản sao công chứng).
• Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận.

THỰC PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
I. Thực phẩm thường sản xuất trong nước.:
1. Tài liệu cần cung cấp
• Bản scan Giấy đăng ký kinh doanh (Có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm)
• Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất (thể hiện rõ sản phẩm cần công bố)
• Hợp đồng gia công (Nếu cơ sở sản xuất thuê đơn vị gia công, giấy đủ điều kiện của đơn vị gia công)
• Kiểm nghiệm có đầy đủ các chỉ tiêu lý hóa, vi sinh, kim loại nặng (Nếu Quý khách hàng chưa thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng sản phẩm vui lòng cung cấp 03 mẫu/01 sản phẩm để Topiclaw thực hiện kiểm nghiệm)
• Bản thiết kế nhãn chính sản phẩm (Đảm bảo đầy đủ các thông tin: Tên địa chỉ nhà sản xuất, tên chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm, cách thức bảo quản, thời hạn sư dụng, thành phần cấu tạo, hướng dẫn sử dụng).
II.Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung hoặc thực phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất trong nước.
1. Tài liệu cần cung cấp
• Bản scan Giấy đăng ký kinh doanh (Có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm)
• Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (thể hiện rõ sản phẩm cần công bố)
• Hợp đồng gia công (Nếu thuê đơn vị gia công)
• Kiểm nghiệm có đầy đủ các chỉ tiêu lý hóa, vi sinh, kim loại nặng (Nếu Quý khách hàng chưa thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng sản phẩm vui lòng cung cấp 03 mẫu/01 sản phẩm để Topiclaw thực hiện kiểm nghiệm)
• Bản bản thiết kế nhãn chính sản phẩm (Đảm bảo đầy đủ các thông tin: Tên địa chỉ nhà sản xuất, tên chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm, cách thức bảo quản, thời hạn sư dụng, thành phần cấu tạo, hướng dẫn sử dụng,đối tượng sử dụng, công dụng sản phẩm).
Hồ sơ công bố thực phẩm sản xuất trong nước gồm có:
• Bản scan Giấy đăng ký kinh doanh (Có ngành nghề sản xuất thực phẩm)
• Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất (thể hiện rõ sản phẩm cần công bố)
• Hợp đồng gia công (Nếu thuê đơn vị gia công, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho đơn vị gia công)
• Kiểm nghiệm sản phẩm.
• Bản bản thiết kế nhãn chính sản phẩm.
• Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/ công bố hợp quy
• Bản thông tin chi tiết sản phẩm.
• Nhãn phụ sản phẩm.
• Kế hoạch giám sát định kỳ.
• Báo cáo đánh giá hợp quy (Đối với sản phẩm hợp quy)
• Phụ lục cơ chế tác dụng (Đối với Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung hoặc thực phẩm bảo vệ sức khỏe).

• Phòng tiếp nhận hồ sơ – CỤC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
• Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 15 ngày làm việc.
• Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.
PHỤ GIA THỰC PHẨM

Đối với phụ gia nhập khẩu
Tài liệu khách hàng cung cấp gồm có
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhập khẩu (2 bản công chứng).
– Giấy phép lưu hành tự do (free sales certificate).
– Kiểm nghiệm sản phẩm tại nước sản xuất của đơn vị kiểm nghiệm độc lập do nhà sản xuất cung cấp (Có ISO 17025), Kèm theo bản scan Giấy chứng nhận ISO 17025 của đơn vị kiểm nghiệm (I)
Nếu không có kiểm nghiệm như Mục (I) Quý khách hàng cung cấp 3 mẫu sản phẩm/01 sản phẩm để Topiclaw thực hiện việc kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm tại Việt Nam.
– Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm (có đóng dấu của thương nhân).
– Mẫu nhãn sản phẩm.
Đối với sản phẩm sản xuất trong nước
Tài liệu khách hàng cung cấp gồm có
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty đưa sản phẩm ra thị trường (2 bản công chứng).
– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (2 bản sao y công chứng).
– Mẫu sản phẩm hoặc phiếu kết quả kiểm định sản phẩm
– Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm (có đóng dấu của thương nhân).
– 03 mẫu nhãn sản phẩm. Quý khách hàng cung cấp 3 mẫu sản phẩm/01 sản phẩm để Topiclaw thực hiện việc kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm tại Việt Nam.
Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ:

Phòng tiếp nhận hồ sơ – CỤC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 15 ngày làm việc.
Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.

CÔNG BỐ BAO BÌ TIẾP XÚC THỰC PHẨM
• Hồ sơ công bố bao bì tiếp xúc thực phẩm của topiclaw
• Bản công bố hợp quy / phù hợp quy định ATTP.
• Bản thông tin chi tiết về sản phẩm ( tiêu chuẩn cơ sở )
• Kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng có đủ chỉ tiêu theo quy định ( bản gốc hoặc bản sao công chứng )
• Kế hoạch kiểm soát chất lượng
• Kế hoạch giám sát định kỳ
• Mẫu nhãn sản phẩm
• Mẫu sản phẩm
• Giấy đăng kí kinh doanh có ngành nghề sản xuất kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức , cá nhân ( bản sao có xác nhận của tổ chức ,cá nhân )
• Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP ( bản sao có xác nhận của tổ chức , cá nhân )
• Khách hàng chỉ cần cung cấp
• Mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm
• Giấy phép kinh doanh
• Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP ( bản sao có xác nhận )

an-toan-ve-sinh-thuc-pham-richslim

Các thông tin khác
  1. Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa
  2. Công bố hợp quy thực phẩm
  3. Công bố sữa nhập khẩu
  4. Công bố tiêu chuẩn chất lượng cà phê
  5. Công bố tiêu chuẩn nước uống đóng chai, đóng bình
  6. Công bố thực phẩm nhập khẩu
  7. Dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm
  8. Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng