Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Là một trong các quốc gia tham gia cả 2 văn kiện Thỏa ước và Nghị định thư Madrid, do vậy, tại Việt Nam mọi cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác của Việt Nam đều có thể đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế theo quy định. Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế sẽ được tiến hành tại Văn phòng Quốc tế và trong đơn sẽ chỉ định tới các nước là thành viên của Thỏa ước Madrid.So với đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại từng quốc gia, chi phí cho hình thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua Thỏa ước Madrid ít tốn kém hơn. Tuy nhiên, hình thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế này bị hạn chế trong giới hạn các nước thành viên tham gia Thỏa ước Madrid và sau này nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho các pháp nhân thuộc các nước thành viên.

1. Điều kiện để đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid và thời gian bảo hộ?
a. Điều kiện đăng ký:
– Để đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid các công ty, doanh nghiệp nhất định phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.
– Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế phải được làm bằng tiếp Pháp và phải kèm theo mẫu nhãn hiệu. Trong đơn cần chỉ rõ các nước thành viên tham gia Thỏa ước Madrid mà người nộp đơn muốn được bảo hộ.

b. Thời gian bảo hộ:
– Thời gian xét nghiệm đơn đăng ký: 12 – 14 tháng.
– Thời gian bảo hộ: 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần.
– Tại mỗi quốc gia được chỉ định việc xem xét khả năng bảo hộ của nhãn hiệu sẽ tuân theo các quy định tại quốc gia này.

2. Tài liệu cần thiết để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế:
– Giấy ủy quyền (01 bản theo mẫu).
– 18 mẫu nhãn hiệu, kích thước mẫu nhãn hiệu phải nằm trong khoảng 8cm x 8cm.
– Tên các nước chỉ định bảo hộ (01 bản).
– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (bản sao có công chứng, nếu nộp đơn theo Nghị định thư Madrid).
– Bản sao đơn đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của cơ quan nhận đơn (01 bản, nếu nộp đơn theo Nghị định thư Madrid).
– Danh mục hàng hóa/dịch vụ xin đăng ký (01 bản).

công ty đăng ký nhãn hiệu uy tín nhất

Nhấc điện thoại và ALO ngay cho Topiclaw qua Hotline – 093.668.0582 khi bạn gặp khó khăn hay cần tư vấn về các đến vấn đề liên quan đến đăng ký nhãn hiệu quốc tế để được các luật sư của Topiclaw hỗ trợ và tư vấn chi tiết nhất!
dang-ki-nhan-hieu1

Các thông tin khác
  1. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu
  2. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
  3. Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  4. Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm