Thành lập công ty cổ phần

Hiện nay, để nhanh chóng trong việc thành lập công ty và đảm bảo chắc chắn về mặt pháp lý. Có rất nhiều khách hàng đã liện hệ Topiclaw nhờ hỗ trợ tư vấn về thành lập doanh nghiệp, trong đó có thành lập công ty cổ phẩn. Chúng tôi xin tóm tắt quy trình chung và tài liệu cần chuẩn bị để thành lập công ty cổ phần  như sau:

*** HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

1-    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);
2- Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyềncủa cổ đông sáng lập);
3- Danh sách cổ đông sáng lập;
4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhânhoặc pháp nhâncòn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:
4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
4.2- Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:

thành lập công ty cổ phần
– Quyết định thành lập;Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuếhoặcGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
– Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trêncủa người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. (tham khảo nội dung ủy quyền tạiĐiều 96Luật Doanh nghiệp).
5- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; dịch vụ thành lập công ty  .mỗi ngành nghề có vôn pháp định khác nhau, tùy theo mỗi loại hình kinh doanh là gì
6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;
7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
————————————
– Số bộ hồ sơ phải nộp:01 bộ
-Thời hạn trả kết quả: 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận hoặc Thông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).

Các thông tin khác
  1. Điều kiện nhập khẩu mặt hàng Mỹ Phẩm
  2. Công bố mỹ phẩm nhanh
  3. Đăng Ký Lưu Hành Thực Phẩm
  4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty