Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

*** Người đại diện theo pháp luật của công ty là gì?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005, đại diện của pháp nhân (công ty) có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Đối với đại diện theo pháp luật thì người đại diện phải được xác định cụ thể trong điều lệ của công ty hoặc trong quyết định thành lập của pháp nhân.

Trong Luật doanh nghiệp 2014 cũng có giải thích rõ “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.”

*** Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty:

 • Đơn đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh (làm theo mẫu);
 • Biên bản họp của lãnh đạo công ty về vấn đề thay đổi người đại diện theo pháp luật:
 • Họp hội đồng cổ đông – với công ty cổ phần;
 • Họp hội đồng thành viên – với công ty TNHH và công ty hợp danh.
 • Quyết định của lãnh đạo công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật:
 • Hội đồng cổ đông với công ty cổ phần;
 • Hội đồng thành viên với công ty TNHH;
 • Chủ tịch hội đồng thành viên với công ty hợp danh;
 • Chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên.
 • Các thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật dự kiến được thay thế: Chứng minh thư nhân dân, họ tên đầy đủ….;
 • Bản sao công chứng Giấy đăng ký doanh nghiệp.

*** Lưu ý:

Trước khi nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty của bạn cần chuẩn bị tốt những nội dung sau:

 • Ban lãnh đạo công ty cần lựa chọn phương án thay đổi người đại diện theo pháp luật thích hợp;
 • Thẩm tra tư cách pháp lý của người dự kiến được làm người đại diện theo pháp luật mới của công ty (có phù hợp với quy định về người đại diện theo pháp luật hiện hành không?…);
 • Tiến hành sửa đổi điều lệ của doanh nghiệp để phù hợp với quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Họp ban lãnh đạo thông qua quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngoài ra, sau khi hoàn thành hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, bạn cần phải đi đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tại cơ quan có thẩm quyền, và tiến hành công báo người đại diện mới theo pháp luật của công ty.

giấy phép đầu tư

Các thông tin khác
 1. Thành lập công ty cổ phần
 2. Điều kiện nhập khẩu mặt hàng Mỹ Phẩm
 3. Công bố mỹ phẩm nhanh
 4. Đăng Ký Lưu Hành Thực Phẩm