. Thủ tục mở công ty trọn gói tại Topiclaw.vn

1. Người mở công ty nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Pháp Luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về tính trung thực và sự chính xác của hồ sơ giấy tờ đăng ký kinh doanh.
2. Cơ quan nhận đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời gian 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối Giấy tờ chứng nhận đăng ký kinh doanh do hồ sơ bị lỗi thì phải thông báo bằng văn bản cho người mở công ty biết. Thông báo đó phải nêu rõ các lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ thủ tục khi cấp Giấy tờ chứng nhận đăng ký kinh doanh; không yêu cầu người mở công ty nộp thêm các giấy tờ khác không theo quy định

4. Thời hạn cấp Giấy tờ chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với những dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

B.Cần chuẩn bị hồ sơ thủ tục gì khi mở công ty

1. Hồ sơ chuẩn bị trước thành lập:

– Yêu cầu có : chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng

– Chọn lựa tên công ty sao cho theo đúng quy định.

– Chọn địa chỉ cho trụ sở chính, điểm hoạt động , các đơn vị trực thuộc…

– Vốn điều lệ – Vốn đăng ký kinh doanh.

– Chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh.

2. Hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh và khắc dấu:

– Đăng ký cấp giấy phép kinh doanh tại cơ quan đăng ký: theo nguyên tắc công ty đã được phép hoạt động sau khi đã nhận được Giấy đăng ký.

– Đăng ký dấu pháp nhân tại cơ quan công an.

3. Thủ tục giấy tờ sau khi đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

– Kê khai thuế: hoàn thành hồ sơ khai thuế ban đầu tại chi cục thuế nơi công ty đặt trụ sở chính

– Đặt in hoặc mua hoá đơn GTGT.

– Kê khai và nộp thuế theo quy định pháp luật hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Làm thế nào Quý khách có thể tìm hiểu hết được ? Quý khách có thể đọc tài liệu và các thông tư chăng ? và mất bao lâu cho việc đó, thời gian đó Quý khách hoàn toàn có thể tìm kiếm 1 giải pháp khác thay thế. Topiclaw.vn là một trong những công ty tư vấn và giải quyết mọi thủ tục về Luật Doanh nghiệp uy tín bậc nhất Hà Nội. Mọi thắc mắc và thủ tục của các Quý khách sẽ được hoàn thành trong thời gian sớm nhất và mức chi phí thấp nhất. Hãy liên hệ với Topiclaw.vn để được tư vấn miễn phí.