Với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm  thực tiễn lâu năm, có hiểu biết đối với các phương pháp luận khoa học và đã từng tham gia tư vấn, quản lý nhiều dự án công nghệ thông tin, chúng tôi có thể cung cấp cho các đơn vị nhiều sản phẩm tư vấn giấy phép đầu tư dựa trên nhu cầu đa dạng của khách hàng, bao gồm: Tư vấn soạn thảo hợp đồng, cấp giấy chứng nhận đầu tư , cấp lại giấy phép đầu tư.